skip to Main Content

Kulturarv i Norge har blitt til, og blir fremdeles til, i møte med andre kulturer
”Typisk norsk – ikke bare norsk” er slagordet når det europeiske kulturarvåret skal markeres i Norge. EU har besluttet å gjennomføre et europeisk kulturarvår i 2018. Dette markeres i Norge og hele resten av Europa med mål om at flest mulig skal utforske, verdsette og reflektere over en rik og mangfoldig europeisk kulturarv.

Her er litt om hvordan vi markerte det Det europeiske kulturarvåret 2018  i Østfold.

Back To Top