skip to Main Content
Eker, Tunejoller, A-jolla, Slettbåt, Vadbåt, Altmuligbåt M.m Under Foredraget Om Tradisjonsbåter På Hvaler

Eker, Tunejoller, A-jolla, slettbåt, vadbåt, altmuligbåt m.m under foredraget om tradisjonsbåter på Hvaler

Kystkulturkonservator ved Østfoldmuseene, Morten Skadsem, holdt et interessant foredrag om båter på Amfiet i Brottet/Kystmuseet på Hvaler onsdag kveld. Nærmere 30 personer lyttet og kommenterte Mortens presentasjon og refleksjoner rundt tradisjonsbåter og konstruksjonstegnede båter.

Innledningsvis fortalte også Torill Wyller, konservator og prosjektleder for Det europeiske kulturarvåret 2018 i Østfold, om kulturarv og behovet for å utforske, verdsette og reflektere rundt den mangfoldige kystkulturarven vår.  

Østfoldmuseene har hatt et 2-årig båtprosjekt og registrert og fotografert alle båtene i samlingen. Båtene forteller om teknologi, bruk, bredde og mangfold. Men det er problematisk å bevare så store gjenstander for ettertiden, og behovet for gode magasinforhold er viktig. Vi fikk både se fotografier og høre om ekene som var kystens altmuligbåt, vadbåter, Tunejoller med ålekasser, Hvalerbåtene med og uten motor, og motorsnekka Bølgen som var den første slettbåten på Hvaler. Også Bjarne Aas båter, A-jolla og en plastbåt er oppmålt og registrert under prosjektarbeidet.

Morten Skadsem foredrar om tradisjonsbåter (Foto : Torill Wyller, Østfoldmuseene)

Men Morten ønsker mer informasjon om båtene, og under foredraget fikk han flere nye opplysninger om båtene, båtbyggere og tidligere eiere. Under foredraget ble det også nevnt at politikerne i nye Viken ønsker at et nytt fartøy-senter for større båter skal legges til Østfold.

Bildet i toppen av nettsaken er en vakker Bjarne Aas seilbåt.

 

Back To Top