skip to Main Content
Et Engasjert Publikum Møtte Riksantikvaren På Fredrikshalds Teater I Halden

Et engasjert publikum møtte Riksantikvaren på Fredrikshalds Teater i Halden

Riksantikvar Jørn Holme kom til Halden i går. Han skulle foredra om «Kulturarv, byutvikling og samfunnsnytte», og han kom ikke tomhendt. Der og da gav han  Halden Kommune 100.000 kroner til å starte det viktige arbeidet med å utarbeide Kulturminneplan for byen. 

I salen satt ca. 100 engasjerte publikummere. De fikk høre Riksantikvarens foredrag som bl. a var basert på rapporten  «Verdien av kulturarv – en samfunnsøkonomisk analyse med utgangspunkt i kulturminner og kulturmiljø» utarbeidet av Menon Economics.

Målet med prosjektet «Verdien av kulturarv».. er å synliggjøre den samfunnsøkonomiske verdien av kulturminner og kulturmiljø, og å vise eksempler på konkrete verdier av kulturminner og kulturmiljø i Norge gjennom anvendelse av metoder for verdsetting av fellesgoder og lokal-økonomiske analyser. Bl.a Gamlebyen i Fredrikstad er et av bymiljøene som er omhandlet i rapporten.

Rapporten viser at det er høyere betalingsvillighet for å bo i verneverdige boliger enn i sammenlignbare boliger som ikke er verneverdige.  Den viser også at det er høyere betalingsvillighet for å bo i nabolag der det er høy tetthet av kulturminner enn i nabolag med lavere tetthet av kulturminner.
Verdien av å bo i nabolag med høy tetthet av kulturminner er høyere enn selv å bo i en verneverdig bolig. Der er også funnet positiv betalingsvillighet for å bo i et kulturmiljø og å bo i nærheten av et kulturmiljø, sammenlignet med å bo i områder uten påvirkning fra kulturmiljøet.  Videre viser studien at kulturmiljøer bidrar til økt velferd i lokalsamfunn i form av økt sysselsetting og verdiskaping, blant annet gjennom turisme.

Glad i Halden
Riksantikvaren sa også følgende om Halden by: «- Jeg er veldig glad i Halden. Etter Oslo og Trondheim tror jeg Halden er den byen jeg har vært mest i. Kongegården er, etter stavkirkene, den enkeltbygningen i Norge som har fått mest penger. Men det jeg synes er så bra med Halden er naturen og kulturminnene rundt byen også.»

Ordfører Thor Edquist i debatten om «Kulturarv og byutvikling» (Foto: Gaute Jacobsen, Østfoldmuseene)

Etter foredraget var turen kommet til debatt. Erik Vitanza, som er arkitekt og direktør i det kjente arkitektfirmaet Snøhetta, var ordstyrer og i panelet satt Haldens ordfører Thor Edquist, eiendomsutvikler Ole Kristian Sørlie, Andreas Lervik leder av kultur- og næringskomiteen fra Østfold fylkeskommune  og riksantikvaren.

Jernbane et hett tema
Mange temaer ble tatt opp både fra ordstyrer og fra publikum i salen. Det ble utrykket bekymring for mangel på håndverkere med kunnskap om gamle håndverksteknikker. Da informerte Andreas Lervik bl.a om at i det Viken (fylkessammenslåingen) vil finnes to bygningsvernsenter,  et i Buskerud og et i Akershus. Østfold har da spilt inn at de ønsker seg et fartøyvernsenter på Isegran i Fredrikstad for å ivareta kunnskapen om bevaring av gamle båter.

Naturlig nok ble den planlagte Inter City jernbane – utbyggingen og dens påvirkning på bymiljøer og verneverdige bygninger et hett tema.  Holme mente i den saken at staten må ta mer ansvar og velge dyrere løsninger som å bygge ned i bakken og i tunneler, slik at man ikke ødelegger historiske bymiljøer.

I en samtale med Halden Arbeiderblad etter debatten sa Holme følgende om Halden by: – «For 200 år siden var Halden porten til riket. Datidas Gardermoen. En stor, rik og viktig by. Jeg sier ikke at Halden skal bli en storby, men jeg tror nærheten til Europa, Sverige, sjøen og transportårer gjør at Halden vil bli en viktig og attraktiv by også i framtida.»

Riksantikvaren var også overveldet over det store frammøtet. – «Det er sjelden jeg opplever en så stor og engasjert forsamling. Her følte jeg nesten at spørsmålene kokte i salen. Men jeg vet det er stor historieinteresse og mye kunnskap i Halden», kommenterte riksantikvaren. Du kan lese hele intervjuet og saken (+ sak) i Halden Arbeiderblad her

Før og etter foredrag og debatt var det også omvisninger, både i Fredrikshalds Teater der deler av teateret er nyrestaurert, samt på Konservativen der Jens Bakke fra Fortidsminneforeningen m.fl også var med.

Omvisning i Konservativen i Halden med bl.a riksantikvar Jørn Holme (Foto: Gaute Jacobsen, Østfoldmuseene)

Østfoldmuseene og Østfold Fylkeskommune var arrangør av dette arrangementet. Det var ett av mange arrangementer under fanen Det europeiske kulturarvåret 2018 i Østfold.

 

Back To Top