skip to Main Content
Markering Av 100 års Avslutning På Første Verdenskrig På Krigskirkegården I Fredrikstad

Markering av 100 års avslutning på første verdenskrig på Krigskirkegården i Fredrikstad

Søndag 11.november markerte komiteen for Kulturarvåret 2018 i Østfold 100 års avslutning på første verdenskrig – på Krigskirkegården i Fredrikstad. Krigen ble som kjent avsluttet 11. november klokken 11 i 1918. På Krigskirkegården fra 1789 ligger utenlandske krigsofre, byborgere og kommandanter nærmest side om side i et område ikke langt fra Kongsten fort.

Det ble en høytidelig markering med musikk, taler og minnemarkeringer for de falne fra første verdenskrig for både gjester og de mange fremmøtte.  Ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad og fylkesordfører Ole Haabeth holdt taler. Den britiske vise ambassadøren Mark Bensberg la ned krans ved det britiske minnesmerket, og fungerende biskop Knut Erling Johnsen sto for markeringen ved det tyske gravminnet. Militære veteraner dannet æresvakt. Da det var ett minutts stillhet for de falne, kunne vi høre lyden av regn på trommene til Kong Frederik IVs Tambourafdelingen af 1704. Foran de britiske gravstøttene og det tyske minnesmerket var det lagt ned røde roser tidligere på dagen.

Statsstipendiat og historiker Petter Ringen Johannessen holdt en kort orientering om de falne fra første verdenskrig på Krigskirkegården og deretter et foredrag på Fredrikstad Museum.

Norge var som kjent nøytral under første verdenskrig, men det foregikk harde kamper på havet utenfor norskekysten og i Skagerak. Norske handelsfartøy ble senket ute på havet, og mange sjøfolk mistet livet. Et av slagene var det såkalte Jyllandslaget 31. mai 1916. Nærmere 250 krigsskip fra den tyske flåten og den britiske marinen tørnet sammen utenfor Jylland. Mer enn 6000 britiske og 2500 tyske sjøfolk mistet livet. Britene mistet fjorten av sine marinefartøyer mens tyskerne mistet elleve fartøyer. Likene av atten britiske og elleve tyske soldater fløt i land i Hvaler-skjærgården i juni 1916 og begravd på Krigskirkegården i Fredrikstad. I løpet av første verdenskrig ble enda flere krigsofre begravd her.

Denne søndagen opplevdes for mange som en felles europeisk minnedag for de falne under første verdenskrig. For overalt i Europa ble denne dagen markert, også som et ledd i Det europeiske kulturarvåret 2018.

Andreas Lervik, fylkespolitiker og leder av Næring og kulturkomiteen, avsluttet arrangementet og takket komiteen for å ha vist fram den rike europeiske kulturarven i Østfold gjennom hele 2018.

Ønsker du å vite mer om Krigskirkegården i Fredrikstad, kan du lese artikkelen til Lars Ole Klavestad og Petter Ringen Johannessen i MindreAlv, Årbok XIII, Fredrikstad Museum 2008-2009, s. 95-128.

Tekst: Torill Wyller, Østfoldmuseene
Alle foto: Hilde Marthinsen, Østfoldmuseene

 

Back To Top