skip to Main Content
Nå Er Store Råholmen I Fredrikstad Fredet

Nå er Store Råholmen i Fredrikstad fredet

14. august ble dagen da Store Råholmen utenfor Kråkerøy i Fredrikstad ble fredet for ettertiden, og dagen da riksantikvar Jørn Holme fredet en holme.  Det er både steinhuggerhistorie og krigshistorie som med dette nå har fått sitt endelige vern. Granitten fra Østfold ble eksportert til hele verden. Da Adolf Hitler skulle planlegge sitt seiersmonument i verdenshovedstaden Germania, sto granitten fra Store Råholmen øverst på ønskelisten. Nå er steinbruddet og området rundt fredet som følge av sin nasjonale betydning.

Riksantikvar, fylkeskonservator og andre inviterte markerte i dag at restene av den unike steinhoggerhistorien på Store Råholmen i Fredrikstad er fredet. Fredningen av Store Råholmen inngår som en del av markeringen av det europeiske kulturarvåret i Østfold.

– «Steinhogging er en svært viktig del av Østfolds industri- og kulturhistorie. Store Råholmen har sterke referanser til verdenshistorien og andre verdenskrig, og representerer krigshistorien på godt og vondt. På holmen står fremdeles 260 ferdige blokker, hogd på bestilling til Hitlers påtenkte seiersmonument i Berlin,»  sier riksantikvar Jørn Holme. Han la til at minner om ukultur er også er kultur som trenger vern. – «På Store Råholmen møtes både verdenshistorien og lokalhistorien på samme sted«, avslutter han.

Andre kranen på Store Råholmen med skinnegang i bakgrunnen. (Foto Patrick Pedersen, CC by SA)

Store Råholmen ligger utenfor Kråkerøy i Fredrikstad. Det godt bevarte stenbruddsanlegget med karakteristiske stenfyllinger, består også av skinnegang, vogner, kraner og bryggeanlegg for utskipning. På holmen står fremdeles et stort antall tilvirkede stenblokker, i tillegg til hulkiler, vindusbrett, prydelementer, som alle er hugget med svært høy grad av presisjon.

Godt bevart
Ifølge Lars Ole Klavestad fra fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune falt Hitlers speidere for kvaliteten på granitten fra Østfold-skjærgården.

– «Granitten ble bestilt til seiersmonumentet som skulle være en sentral del av Hitlers Germania, verdenshovedstaden i det stortyske riket. Store Råholmen er ett av mange stenbrudd rundt Oslofjorden hvor det ble arbeidet med sten til monumentet, men Store Råholmen har den best bevarte og mest intakte produksjonslinjen«, sier Klavestad, som har fulgt hele fredningsprosessen.

Da Hitlers prosjekt ble skrinlagt, ble den tilhogde steinen liggende tilbake. Mange av de tilhogde blokkene ble etter krigen benyttet til veianlegg, bygninger og moloer. Likevel er Store Råholmen blant de få bruddene hvor mye av hitlerstenen fremdeles ligger igjen. I dag er dette å betrakte som et viktig kulturminne.

– «Fredningen av dette anlegget er både viktig og riktig, sett med både lokale, regionale og nasjonale briller. Det var presserende å få gjort noe da enkelte hentet stein derfra med helikopter for noen år siden. Nå er dette bevart for ettertiden, og ved at hele den sørøstre delen av holmen fredes, forhindrer vi at noe liknende kan skje igjen«, sier Andreas Lervik, leder av næring- og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune.

– «På det meste var det 4.000 steinhuggere i sving i Østfold. Og mye ble eksportert. Det ligger det gatestein fra Fredrikstad i Cubas hovedstad Havana, og Monolitten i Vigelandsparken i Oslo er jo laget av Iddefjordsgranitt. Granitten i Østfold betød arbeidsplasser for svært mange. Derfor er det viktig å ta vare på sporene. Bruddet på Store Råholmen er ikke bare en del av vår lokale, men også nasjonale og internasjonale historie«, sier Lars Ole Klavestad.

Rester av skinnegangen på Store Råholmen (Foto Fredrik Norland, Østfold fylkeskommune)

Fredningens omfang
Fredningen omfatter et areal på 21.006 kvadratmeter, som utgjør den sørøstre delen av Store Råholmen. Fredningen omfatter flere større stenbrudd, fyllinger, anlegg og depoter av tilvirkede granittblokker, samt kai, skinnegang, vogner, rester av kraner og omlag 260 ferdig tilvirkede granittblokker.

Fredningssaken er utarbeidet av Østfold fylkeskommune, og du kan laste ned Fylkeskonservatorens rapport om Store Råholmen her.

Et stykke verdenshistorie. Selv om Store Råholmen er fredet, er det fortsatt lov å gå i land. (Foto Fredrik Norland, Østfold fylkeskommune)

Back To Top