skip to Main Content
Tankevekkende Foredrag Med Terje Tvedt  I Fredrikstad

Tankevekkende foredrag med Terje Tvedt i Fredrikstad

Professor Terje Tvedts fortelling om de siste femti årene av Norges historie går rett inn i de store diskusjonene om utenrikspolitikk, immigrasjon og venstresidens krise. Gjennom originale fortolkninger forsøker han å svare på om det finnes norske verdier og norsk kultur? Og finnes Norge?

Det handler om da Norge debuterte på den globale arena som rådgiver i utvikling, og da verden på samme tid kom til Norge som migranter og flyktninger fra Asia, Latin-Amerika og Afrika. Tvedt viser hvordan samspillet mellom disse to verdenshistoriske bevegelsene forandret Norge. På begynnelsen av 1960-tallet startet den norske staten med å bygge et humanitærpolitisk kompleks som skulle legge grunnlaget for at den politiske ledelsen noen tiår senere erklærte at Norge skulle bli en humanitær stormakt. Nesten parallelt med dette kom de første pakistanerne til Norge, som en fortropp i en stadig voksende migrasjonsbevegelse. I løpet av de siste tiårene førte det til en radikal endring av landets befolkning, religioner og kulturer.

Den nyutgitte boken hans » Det internasjonale gjennombruddet» fremmer originale og tydelige fortolkninger av hva som skjedde, og dokumenterer hvordan Norges møte med verden og verdens møte med Norge ble styrt av hva forfatteren kaller en ny humanitærpolitisk elite.

Terje Tvedt var denne kvelden i samtale med Therese Sollien som arbeider som kommentator i Aftenposten, og det ble et svært interessant  og tankevekkende foredrag, en god samtale og dessuten gode spørsmål fra salen. Og boken til Terje Tvedt, ja den fikk også ben å gå på.

Merete Lie (Litteraturhuset Fredrikstad)  ledet det hele med proff hånd og Elin Johanne Tvete, fylkespolitiker i Østfold, avsluttet det hele med å fortelle om  «Det europeiske Kulturarvåret 2018» i Østfold.  

Terje Tvedt (Foto: Gaute Jacobsen Østfoldmuseene)

 

Back To Top