skip to Main Content
Vellykket Høstferiearrangement På Trollull

Vellykket høstferiearrangement på Trollull

Det var tolv personer, ti voksne og to barn, som fant veien til Trollull denne oktober-formiddagen. Omvisningen ble gjennomført av magasinforvalter Hilde Serine Krogstad og gjenstandskonservator Randa Arntzen, og var knyttet opp mot det Europeiske kulturarvåret hvor temaet er «Typisk norsk – ikke bare norsk».

Hilde Serine Krogstad viser publikum rundt på Trollull fellesmagasin. (Foto: Randa Arntzen, Østfoldmuseene)

I omvisningen ble det tatt utgangspunkt i det svært kjente nasjonalromantiske maleriet «Brudeferden i Hardanger» malt av Tidemand og Gude i 1847-48. Et maleri som for de fleste representerer det norskeste av det norske med fjord og fjell, en stavkirke og noen laftede hus i bakgrunnen og et bondebryllupsfølge i båt på vei til kirken.

Til omvisningen var det valgt ut noen gjenstander fra museumsmagasinene som ligner de som sees i maleriet. Blant annet ei børse, en flosshatt og ei brudekrone (se bildet over). Med gjenstandene som eksempler fikk publikum høre om hvordan utenlandske impulser og moter opp gjennom historien har funnet veien til Norge og Østfold. I omvisningen fortalte Krogstad også om alt arbeidet som ligger bak innflyttingen av museumsgjenstandene til Trollull fellesmagasin.

Gro Staal Martinsen forteller om kopien av Borgarsyssel Museums brudekrone fra 1765. (Foto: Randa Arntzen, Østfoldmuseene)

Etter endt omvisning i museumsmagasinene, fortalte Gro Staal Martinsen, leder i Østfold Husflidslag, om husflidslagets arbeid med å få laget en kopi av Borgarsyssel Museums brudekrone fra 1765 samt av eska til oppbevaring av krona. Krona kan leies av gifteklare bruder, og kan brukes til både til ordinære brudekjoler og til bunad. Avslutningsvis fortalte Bjørg Lundeby, husflidskonsulent i Østfold, om arbeidet med den rekonstruerte kvinnebunaden.

Store og små deltakere var lydhøre og interesserte, og ga tydelig uttrykk for at de satte pris på arrangementet. Vi som jobber på fellesmagasinet takker alle som møtte frem for veldig hyggelig besøk. En ekstra takk til Gro Staal Martinsen og Bjørg Lundeby!

Tekst: Hilde Serine Krogstad, Østfoldmuseene
Foto: Randa Arntzen og Siri Eriksen Gjems, Østfoldmuseene

Back To Top